Wizyt:
Dzisiaj: 94Wszystkich: 61947

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE 08-03-2018 - PILNE

Aktualności » WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE 08-03-2018 - PILNE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

 

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie  Sprawozdawczo Wyborcze  Członków Stowarzyszenia Cat Clubu Pomerania Szczecin odbędzie się 8 marca 2018r. w Domu Kultury "Słowianin" przy ul. Korzeniowskiego 7, 70-211 Szczecin o godzinie 17.30 w pierwszym terminie i o godzinie 18.00 dnia 8 marca 2018 r w drugim terminie.

Informujemy, że w drugim terminie zebranie będzie prawomocne do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. , .

1/ Otwarcie zebrania  Członków Cat Clubu Pomerania
godz.17,30- w pierwszym terminie,
  godz.18,00 - w drugim terminie

2/ Wybór przewodniczącego zebrania

3/ Wybór Komisji Skrutacyjnej

4/ Zatwierdzenie ważności zebrania

5/ Wybór protokolanta

6/ Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu  CCPomerania

7/Sprawozdanie finansowe

8/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9/ Dyskusja  nad sprawozdaniami i udzieleniem absolutorium Zarządowi

10/ Wybory  do Zarządu Cat Clubu Pomerania

11/ Wybory do  Komisji Rewizyjnej

12. Wolne wnioski

13. Zamknięcie zebrania 

 

Prezes Renata Karasińska