Wizyt:
Dzisiaj: 22Wszystkich: 83441

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Szczecinie - informacja dla hodowców, wystawców

Aktualności » Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Szczecinie - informacja dla hodowców, wystawców

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów Rasowych CAT CLUB POMERANIA SZCZECIN serdecznie zaprasza na XXVII i XXVIII Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych

Miejsce wystawy:

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3 ul.Generała Józefa Sowińskiego 1, 70-001 Szczecin

Data wystawy: 06 kwietnia 2019 sobota, 07 kwietnia 2019 niedziela

 

Zaproszeni sędziowie:

- Jaroslav Panek, Cech Republic  - 1, 3, 4

- Ireneusz Pruchniak, Poland - ALL

- Gina Grob, Liechtenstein - ALL

- Carin Sahlberg, Finland - B, 2, 3, 4

- Cristiano Federico Sandon, Italy - 1, 2

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

Szef stewardów: Marzena Włodarska

Prowadzący wystawę: Roman Grabara

 

Program Wystawy:

Sobota/ Niedziela

 7.30 - 9.30  Przyjmowanie kotów  8,00 – 8.30

 9.30 – 9.45  Korekta 8.30 - 8.45

 10.00 – 15.30  Ocena kotów 9.00 - 15.00

16.30  Best in Show  16.00

ok. 18.00  Zakończenie wystawy ok.17.30

 

Zgłoszenia prosimy przesłać: - listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska - e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu

- on-line:  http://ccp.miau.pl/

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń oraz opłat za wystawę upływa dnia 22 marca 2019

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją zawartych informacji, ustaleń i zobowiązaniem do wniesienia opłaty(Regulamin Wystawowy FIFe art.1.15 pkt.a)

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

Uwaga !!!!: - Ilość miejsc ograniczona. -

Może nastąpić szybsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń .

- Klatki będą numerowane.

 

Opłaty dla wystawców FPL

1dzień / 2dni

jeden kot (kl. 1, 3, 5, 7, 9, 11) 100 PLN / 160 PLN

kolejny kot wystawcy (klasy j.w.) 90 PLN / 150 PLN

kastraty, weteran, gość wystawy (bez miotów) ,kocięta (kl.12) 90 PLN / 140 PLN

kot domowy 80 PLN / 100 PLN Miot 180 PLN / 300 PLN

Opłata za podwójna klatkę dla jednego kota 50 PLN/100PLN

Opłata za ustalenie koloru 50 PLN

Obsługa płatności na wystawie (za każdego zgłoszonego kota) 50 PLN

Ogłoszenie czarno-białe w katalogu : 1 strona 200 PLN , ½ strony 100 PLN

 

Wpłaty na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Szczecin nr konta: 58 12406654 1111 0000 4968 9417 SMK Cat Club Pomerania

70-770 Szczecin, ul.Kresowa 7

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota.

 

Warunki weterynaryjne :

Koty uczestniczące w wystawie muszą posiadać mikrochip, być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Koty biorące udział w wystawie muszą być zaszczepione zgodnie z krajowymi przepisami weterynaryjnym przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą. Koty białe muszą mieć dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazury. Wszystkie koty muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed terminem wystawy. Warunki wystawy: W użyciu pozostają wszelkie przepisy i regulaminy wystawowe FIFe, oraz Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły cztery miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. W czasie trwania wystawy koty muszą przebywać w ponumerowanych, udekorowanych klatkach, do czasu oficjalnego zakończenia wystawy. Zmiana numeru klatki przez wystawcę lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony).

Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Oryginały zgłoszeń i potwierdzenie opłaty należy przedstawić przy wejściu na wystawę. W przypadku nie posiadania potwierdzenia dokonania opłaty CC Pomerania ma prawo pobrać opłatę wg opublikowanego cennika wraz z opłatą dodatkową po terminie tj. 50,00 zł

 

Hodowca, wystawca powinien posiadać na wystawie:

  - książeczkę lub paszport kota z aktualnymi badaniami i numerem mikrochipu;

 - dowód opłaty za uczestnictwo w wystawie;

 

Dodatkowe informacje:

Klatki wystawowe: wymiary w podstawie 60x60cm, wysokość: 65cm, lub rozmiar w podstawie 70x70cm, wysokość: 70cm. Klatki nie mają pełnego dna, tylko siatkę.

 

Konsultując się z Urzędem Miasta Szczecin oraz Strażą Miejską ora ZTiM, pomimo naszych starań, nie otrzymaliśmy zgody na tymczasową zmianę organizacji ruchu drogowego w okolicach wystawy. Prosba dotyczyła skreslenie zakazu zatrzymywania się przy ulicy Sowińskiego W związku z tym prosimy nie parkować pojazdów w miejscach objętych zakazem. Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Organizator wystawy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje związane z nieprzepisowym parkowaniem. W miejscu wystawy udostępnimy miejsca parkingowe , ilość miejsc ograniczona. W najbliższym czasie udostępnimy mapkę sytuacyjną.

Kontakt: http://www.catclubszczecin.pl e-mail: biuro.ccp@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

Z pozdrowieniami:  Zarząd Cat Club Pomerania, Szczecin

Wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą w organizacji MWKR prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro.ccp@gmail.com, lub w bezpośredni kontakt telefoniczny z Zarządem Stowarzyszenia CCP- Szczecin kontakt tel: w godzinach 17.00 - 20.00